www.biodiversity.vision

Biodiversiteit verdwijnt

Biodiversiteit verwijst naar het aantal en de verscheidenheid aan soorten die we zowel wereldwijd als lokaal hebben. Dit omvat dieren, planten, schimmels, bacteriën en algen.

Door toedoen van de mens neemt deze biodiversiteit over de hele wereld snel af, zozeer zelfs dat men het zou kunnen beschouwen als een massale uitsterving. De bekendste massale uitsterving vond plaats toen de dinosauriërs uitstierven. Men zou kunnen beargumenteren dat de biodiversiteit zich uiteindelijk in de een of andere vorm zal herstellen, net als na het uitsterven van de dinosauriërs, maar dit kan heel lang duren en mogelijk niet voordat de menselijke soort zelf is uitgestorven.

We zijn het aan onze toekomstige generaties verplicht om deze snelle achteruitgang van de biodiversiteit een halt toe te roepen. Een wereld zonder biodiversiteit is saai en kan zelfs ons eigen bestaan bedreigen. Men kan stellen dat de Coronavirus Covid19 Pandemie een gevolg is van onze steeds toenemende inbreuk op de natuur.

Momenteel is er een snelle achteruitgang van de meeste levensvormen. De natuurlijke omgeving, die er lang over doet om te herstellen, gaat verloren. De diversiteit aan vogels, vissen, vlinders en andere insecten loopt snel terug. Hetzelfde kan gezegd worden van de diversiteit aan planten en verschillende dieren, waaronder primaten en zelfs gedomesticeerde dieren.

De laatste tijd is er veel aandacht voor de klimaatverandering. Maar ondanks al het gepraat en de nieuwe technologieën die vooral voor het opwekken van energie worden gebruikt, neemt het totale wereldwijde gecombineerde gebruik van op koolstof gebaseerde brandstoffen niet af en daarom is de strijd tegen de klimaatverandering niet succesvol. Eén van de redenen hiervoor is dat de totale bevolking van de planeet groeit en het verbruik van iedereen toeneemt.

Klimaatverandering is één van de factoren die de diversiteit van soorten beïnvloedt. Met het oog op de verloren strijd tegen de klimaatverandering hebben we dringend behoefte aan een Plan B of in ieder geval aan enkele aanvullende alternatieve maatregelen om de biodiversiteit te beschermen. Dat is ons onderwerp.

Er zijn andere organisaties die goed werk leveren, er worden enkele gevechten gewonnen, maar de strijd tegen het verlies van biodiversiteit zijn we aan het verliezen. Dat willen we veranderen.

Ons grote plan

  • Politici laten zien dat mensen echte resultaten willen.

  • Samenwerken met wetenschappers en andere organisaties om het verlies aan biodiversiteit aan te pakken.

U kunt ons helpen onze visie waar te maken door deze te verspreiden. Dat kan door onze link te delen, mensen aan te moedigen hun steun te betuigen door zich aan te sluiten (ook al is dat alles wat ze doen) en/of door vrijwilligerswerk te doen en/of door te doneren.