www.biodiversity.vision

Veel gestelde vragen

Wat maakt de Biodiversiteitsvisie anders?

We zijn hier niet voor "feel good" projecten

Als voorbeeld. We zijn niet onder de indruk van een verbod op wattenstaafjes om oren mee schoon te maken, terwijl de grootste bijdrage aan microplastic in het milieu bestaat uit sigarettenpeuken. In feite zien we microplastics niet als de grootste bedreiging.

We zullen niet rusten tot we echte actie zien

We willen onze tijd niet besteden aan het met ons hoofd tegen een muur aanlopen

We keuren de strijd tegen de klimaatverandering goed, maar dat is niet onze strijd. Anderen vechten die oorlog en verliezen helaas door te kleine resultaten tijd. We kunnen ons wel vinden in een aantal aanbevelingen en opmerkingen. Zo heeft het bijvoorbeeld weinig zin dat er in de EU monocultuur boomplantages (zogenaamde "groene woestijnen") worden aangelegd, terwijl er tegelijkertijd methaan wordt gekocht van leveranciers waarvan de pijpleidingen die dit groene huisgas transporteren, grootschalig lekken en niet worden gerepareerd (zoals duidelijk te zien is op satellietgegevens) .

In het algemeen zien we dat sommige bedrijven meer schade aanrichten dan andere, maar ook dat is niet onze strijd. Anderen vechten al tegen deze bedrijven, maar ondertussen gaat de vernietiging door.

Er zijn dingen die gedaan moeten worden, te beginnen in onze eigen landen

Groene natuurgordels moeten worden aangelegd in continenten die zich uitstrekken van het zuiden naar het noorden en van geringe hoogte naar grote hoogte. Land moet worden toegewezen en zelfs gekocht. We begrijpen dat er behoefte is aan snelwegen, maar er moeten ook bruggen en tunnels worden gebouwd, niet alleen voor ons, maar ook voor andere soorten. Hele rivieren moeten natuurlijker zijn, en niet alleen maar kleine stukjes. Echte acties die leiden tot echte verbeteringen kosten veel geld en als politici voelen dat er een grote publieke verontwaardiging is die dergelijke echte verbeteringen ondersteunen, zullen ze de juiste wetten maken en uitgeven wat nodig is. Wij zeggen dat uitgaven van ongeveer 2 procent van het nationaal inkomen moeten worden ingezet om de natuur op wereld niveau in stand te houden. Dit is vergelijkbaar met wat landen uitgeven aan defensie. De niet-menselijke bewoners van deze planeet verdienen net zo veel inzet van geld en middelen voor hun bescherming als wij besteden aan onze eigen verdediging.

De hypocrisie van het verwachten van buitenlandse regeringen om actie te ondernemen, terwijl ze dat zelf thuis niet doen, kan niet doorgaan.

Een voorbeeld hiervan is het streven van sommige EU-landen om de oppervlakte van de wereldwijd beschermde oceanen te vergroten en tegelijkertijd hun eigen oceaanhabitats en visbestanden niet te beschermen.

White tailed eagle (Haliaeetus albicilla) fighting in autumn scenery


Heeft de Biodiversiteitsvisie alle antwoorden op het verlies aan biodiversiteit?


We hebben niet alle antwoorden, maar verschillende wetenschappers hebben verschillende antwoorden en we willen dat het geld over verschillende projecten wordt verdeeld voor maximale resultaten op korte en lange termijn. De kwestie is zo belangrijk dat we niet alles inzetten op één thema.


Wat kan ik doen?

Opnieuw zijn we hier niet om "feel good projecten" te promoten, zoals het louter recyclen van afval terwijl de massa-uitsterving voortduurt. Andere groepen bevorderen recycling met enig succes.

We vinden het probleem van het verlies aan biodiversiteit zo groot dat de overheid er veel meer bij betrokken moet zijn. Hoe passen jullie in ons plan?

We hebben de hulp van de massa nodig om politici te overtuigen om echt actie te ondernemen.

Wat je kunt doen is het volgende:

  • Doe mee met de campagne en nog belangrijker...

  • Laat andere mensen meedoen aan de Biodiversiteitsvisie-campagne

Hoe meer mensen zich bij de campagne aansluiten, hoe groter onze overtuigingskracht zal zijn.

Er is ook werk dat je kunt doen als informele of formele vrijwilliger, online of op locatie, zoals het maken van vertalingen, het vinden van contacten met invloedrijke mensen, het organiseren van evenementen, het deelnemen aan de dialoog en het helpen bij onze 'hemelse' vrijwilligers retraite in Zwitserland.

Hoe worden de donaties besteed?

We willen er graag op toezien dat het geld voor de bescherming van de biodiversiteit goed wordt besteed, maar we stellen niet voor dat dit via ons loopt. We hebben echter zelf een beetje middelen nodig om onze visie te promoten, huur te betalen, onze vrijwilligers te voeden en enkele andere uitgaven te dekken. We zijn goed op weg en zijn goed gestart met een aantal vrijwilligers op onze fantastische plek in de bergen van Zwitserland. We kunnen dit echter niet alleen uit eigen zak financieren; we roepen daarom enkele middelgrote tot grote sponsoren op om te garanderen dat onze campagne echt van de grond komt. Kleine donaties zullen moeten wachten (ook al kun je ook een wens registreren en zo een donatie doen) tot we de nodige infrastructuur hebben om deze te verwerken. Als u mensen kent die ons kunnen en willen steunen, verbind ons dan alstublieft door.

Heb je nog vragen?

Neem contact met ons op.

Woman with backpack standing near the big tree in Redwood California during summer sunny day view from below