www.biodiversity.vision

Pagkapatay ng biodiversity

Ang biodiversity ay tumutukoy sa bilang at iba't ibang mga species na mayroon tayo sa buong mundo pati na rin sa lokal. Kasama dito ang mga hayop, halaman, fungi, bakterya at algae.

Dahil sa mga pagkilos ng mans ang biodiversity na ito ay mabilis na bumababa sa buong mundo, kaya't maaari itong isaalang-alang ng isang kaganapan na pagkalipol ng masa. Ang pinakasikat na kaganapan ng pagkalipol ng masa ay nang mamatay ang mga dinosaur. Maaaring maitalo na ang biodiversity ay sa wakas ay mababawi sa isang anyo o ibang katulad na ginawa nito matapos ang pagkalipol ng mga dinosaur, ngunit maaaring tumagal ito ng napakatagal na panahon at marahil hindi bago ang mga species ng tao mismo ay nawala.

May utang kami sa aming mga hinaharap na henerasyon upang mapigilan ang mabilis na pagbaba ng biodiversity. Ang isang mundo na walang biodiversity ay mayamot at maaari ring banta ang aming sariling pag-iral. Maaari itong maitalo na ang Coronavirus Covid19 Pandemic ay isang resulta ng aming patuloy na pagtaas ng paglabag sa kalikasan.

Sa kasalukuyan mayroong isang mabilis na pagbaba sa karamihan sa mga porma ng buhay. Ang pag-uugali na tumatagal ng mahabang oras upang mabawi ay nawala. Ang pagkakaiba-iba ng mga ibon, isda, butterfly at iba pang mga insekto ay mabilis na bumababa. Ang parehong ay maaaring sabihin para sa pagkakaiba-iba ng mga halaman at iba't ibang mga hayop, kabilang ang mga primata at kahit na mga tinubuang hayop.

Kamakailan lamang ay nagkaroon ng malaking pokus sa pagbabago ng klima. Gayunpaman, sa kabila ng lahat ng mga pag-uusap at mga bagong teknolohiya na ginagamit nang mabuti lalo na upang makabuo ng kapangyarihan, ang pangkalahatang malawak na pinagsamang mundo ay gumagamit ng mga carbon based fuels ay hindi bumababa at samakatuwid ang aming labanan laban sa pagbabago ng klima ay hindi matagumpay. Ang isang dahilan para dito ay ang pangkalahatang populasyon ng mga planeta ay lumalaki at ang pagkonsumo ng lahat ay tumataas.

Ang pagbabago sa klima ay isa sa mga salik na nakakaapekto sa pagkakaiba-iba ng mga species. Sa harap ng nagwawakas na labanan laban sa pagbabago ng klima ay lubos nating kailanganin ang isang Plan B o hindi bababa sa ilang mga karagdagang alternatibong hakbang upang maprotektahan ang biodiversity. Iyon ang aming paksa.

Mayroong iba pang mga organisasyon sa labas na gumagawa ng isang mahusay na trabaho, ang ilang mga laban ay nanalo ngunit ang digmaan laban sa pagkawala ng biodiversity ay nawala. Nais naming baguhin iyon.

Ang aming mahusay na plano

  • upang ipakita sa mga pulitiko na nais ng mga tao ng tunay na mga resulta at

  • upang makipagtulungan sa mga siyentipiko at iba pang mga organisasyon upang harapin ang pagkawala ng biodiversity loss sa.

Maaari mo kaming tulungan na maisakatuparan ang aming pangitain sa pamamagitan ng pagkalat ng salita. Iyon ay sa pamamagitan ng pagbabahagi ng aming link at paghihikayat sa mga tao na ipahayag ang kanilang suporta sa pamamagitan ng pagsali (kahit na iyon lang ang kanilang ginagawa) at / o sa pamamagitan ng pagboluntaryo at / o pagbibigay ng donasyon.