www.biodiversity.vision

Utryddelse av biologisk mangfold

Biodiversitet refererer til antall og utvalg av arter som vi har både globalt og lokalt. Dette omfatter dyr, planter, sopp, alger og bakterier.

På grunn av menneskers handlinger synker det biologiske mangfoldet raskt over hele jordkloden, så mye at man kan anse det som en masseutryddelseshendelse. Den mest kjente hendelsen om masseutryddelse var tidsperioden når dinosaurene døde ut. Det kan hevdes at biologisk mangfold til slutt vil komme seg i en eller annen form, akkurat som det gjorde etter utryddelsen av dinosaurene, men dette kan ta veldig lang tid og muligens ikke før menneskene selv er blitt utryddet.

Vi skylder det våre kommende generasjoner å stoppe denne raske nedgangen i biologisk mangfold. En verden uten biologisk mangfold er kjedelig og kan til og med true vår egen eksistens. Det kan hevdes at coronavirus Covid19 pandemi er et resultat av vår stadig økende ødeleggelse av naturen.

For tiden er det en rask nedgang i de fleste livsformer. Habitat som tar lang tid å komme seg, går tapt. Mangfoldet av fugler, fisk, biller, sommerfugler og andre insekter avtar raskt. Det samme kan sies for mangfoldet av planter og forskjellige dyr, inkludert primater og til og med husdyr og avlingsplanter.

Nylig har det vært et stort fokus på klimaendringer. Til tross for all talene og for at nye teknologier er tatt i god bruk, spesielt for å generere fornybar energi, reduseres ikke den samlede bruken av karbonbaserte drivstoffer over hele verden, og kampen mot klimaendringene er derfor ikke vellykket. En årsak til dette er at planetenes totale befolkning vokser og forbruket av de globale ressursene øker stadigvekk.

Klimaendringer er en av faktorene som vesentlig påvirker artsmangfoldet. På grunn av den tapte kampen mot klimaendringer trenger vi desperat en plan B eller i det minste noen ekstra alternative tiltak for å beskytte biologisk mangfold. Dette er vårt tema.

Det finnes andre organisasjoner som gjør en god jobb, noen kamper vinnes, men kampen mot tap av biologisk mangfold ser ut til å ha blitt gitt opp. Vi ønsker å endre det.

Vår store plan

  • å demonstrere for politikere at folk ønsker klare resultater og

  • å samarbeide med forskere og andre organisasjoner for å takle tap av biologisk mangfold.

Du kan hjelpe oss med å gjøre visjonen vår til realitet. Det er gjort ved å spre ordet, d.v.s. dele lenken vår og oppfordre folk til å bli med på mailinglisten (selv om det er alt de gjør) og / eller ved å jobbe som frivillig og / eller ved å støtte oss med en donasjon.