www.biodiversity.vision

Scroll naar beneden om lid te worden van Biodiversiteitsvisie


U kunt het menu hierboven (☰ op een mobiel) of de pijlen hieronder gebruiken om door deze site te navigeren


Visie op biodiversiteit, niet het laten uitsterven
Visie op biodiversiteit

De biodiversiteit van de planeet heeft jouw hulp nodig!


De biodiversiteit van de planeet (het type en het aantal soorten planten, dieren, andere levensvormen en habitats) neemt af, zowel lokaal als wereldwijd. En de achteruitgang versnelt. Veel soorten sterven namelijk uit; de schatting is 50 tot 150 per dag. Voorbeelden yijn apensoorten, vogels, vlinders , planten en hele ecosystemen welke voor altijd verloren gaan. De enorme omvang van het verlies, en het dreigende verlies, is zorgwekkend.


Het verlies van biodiversiteit is een gevolg van menselijk handelen en niet-handelen. Dit verlies kan niet de erfenis van onze generatie zijn door het te laten gebeuren.

Close-up portrait of a secretary bird - Sagittarius serpentarius

Samen kunnen we de passiviteit stoppen!

We hebben een plan (zie hieronder) om regeringen ertoe te brengen het onderwerp massale uitsterving echt aan te pakken. Maar de natuur heeft jouw hulp hard nodig om dit plan tot stand te brengen.


U heeft slechts een paar minuten nodig om een minimum bijdrage te leveren. U hoeft er niets meer voor te doen! (donaties en vrijwilligerswerk zijn optioneel en van harte welkom)


De campagne voor de visie op biodiversiteit roept politici op om te doen waar wetenschappers het erover eens zijn; er moet wat worden gedaan voor biodiversiteit.

  • Door deel te nemen aan de campagne visie op biodiversiteit, telt ook uw stem.

  • Maar stop daar a.u.b. niet. Help ons dit viraal te maken (vraag zoveel mogelijk andere mensen om onze pagina's te bezoeken en mee te doen )

Ons visieplan biodiversiteit is duidelijk:

Klik op de kleine pijlen ˅ hieronder en rechts van elk punt voor meer details

Zorgen over biodiversiteit

Via een wereldwijde campagne voor de verbetering van de biodiversiteit... ( Lees meer )

We eisen een enorme inspanning voor de bescherming van de biodiversiteit van regeringen. Land dat moet worden toegewezen of gekocht om groene corridors te vormen om de migratie van soorten van lage naar grote hoogte en van zuid naar noord over continenten te vergemakkelijken ; om het voortbestaan ​​van verschillende organismen te verzekeren. Er moeten veel verschillende grote en kleine projecten worden gestart die zullen leiden tot de verbetering en bescherming van de biodiversiteit, gericht op zowel habitats als soorten.

Het verspreiden en promoten van de wetenschappelijke consensus

Aan het grote publiek en met hun steun de regeringen aanzetten tot actie . (Lees verder)

We hebben geen enkele wetenschapper ontmoet in welke discipline dan ook die vindt dat we genoeg doen om de biodiversiteit te beschermen. Hoewel er veel goede projecten zijn, vinden wetenschappers dat we veel te weinig doen. Het grote publiek lijkt zich er echter niet volledig van bewust te zijn wat een duidelijk en actueel gevaar dit is voor onze planeet en daarom is er zeer weinig publieke druk op politici om het behoud van biodiversiteit massaal op te voeren.

We zien onze taak als drieledig:

  • Om de wetenschappers een gemeenschappelijke stem te geven, want hoewel ze er sterk van overtuigd zijn dat er niet genoeg aan biodiversiteit wordt gedaan, schreeuwen ze er niet bepaald hun kop eraf.

  • Politici aanmoedigen om van biodiversiteit een campagnethema te maken.

  • Om het grote publiek deze kwestie te laten waarderen en actie van de politici te eisen. Een grassroot-benadering.

Politici moeten biodiversiteit als een cruciaal onderwerp zien, waar ze ook staan ​​in het politieke spectrum, versterkt door oproepen van het grote publiek en wetenschappers. Dit is een noodzakelijke voorloper op het nemen van de uitgebreide maatregelen die het redden van de ecosystemen van de planeet met zich meebrengen.

Red-eyed tree frog hanging out of a fresh banana leaf

Opbouwen naar uitgebreide maatregelen

Zonder welke het massale verlies van soorten zou voortduren... ( Lees meer )

Biodiversiteitsvisie zal regeringen motiveren om substantiële fondsen opzij te zetten om de biodiversiteit te verbeteren en te beschermen. Wat tot nu toe is gedaan, is te weinig: de dramatische massale uitsterving van soorten neemt zelfs toe, net als het verlies van bedreigde habitats. Meer dan een derde van alle soorten amfibieën wereldwijd wordt met uitsterven bedreigd. Insectenpopulaties slinken wereldwijd met een ongekende snelheid, waardoor veel andere soorten hoger in de voedselketen ernstig met uitsterven worden bedreigd. Dit zijn slechts twee indicatoren van een aanhoudend wereldwijd massaal verlies van soorten. Deze daling moet gestopt worden! Ons grote doel is dat overheden wereldwijd 2% van het bruto binnenlands product (bbp) toewijzen aan maatregelen ter bescherming en verbetering van de biodiversiteit *. We zijn het aan onze toekomstige generaties verplicht om de biodiversiteit van de aarde te behouden. Dit is van het grootste belang omdat natuur en biodiversiteit de basis vormen van ons eigen bestaan. En wat meer is, een wereld zonder al die soorten en interessante leefgebieden is onvoorstelbaar triest en saai.*Ter vergelijking: veel landen gebruiken 2% voor defensie. Het verdedigen van biodiversiteit is minstens zo belangrijk!

Wij hebben de steun van u én anderen nodig:

Om een ​​wereldwijde campagne op te bouwen die politici ertoe zal brengen maatregelen te nemen om de biodiversiteit te beschermen tot voorbij het huidige oppervlakkige niveau.

Als je nog moet deelnemen, scroll dan terug naar boven en dien je e-mailadres in en moedig anderen aan om deel te nemen aan onze campagne. De URL naar onze site is www.biodiversity.vision of https://www.biodiversity.vision . U kunt die link knippen en plakken in uw sociale media- of communicatie-apps of de share gebruiken via links in de voettekst hieronder.

Very rare Walia ibex, Capra walia, one of the rarest ibex in world. Only about 500 individuals survived in Simien Mountains in Northern Ethiopia, Africa

Je kan ook:

Funny Portrait. Giraffe with beautiful spotted skin and small horns african savannah. Jeep Safari Masai Mara, Kenya. The concept of active, environmental and photo tourism

Nog steeds niet overtuigd?

Bekijk onze pagina Biodiversiteit Uitsterven, motivatie, overzicht en onze pagina met veelgestelde vragen welke uitleg geeft over wat ons anders maakt en hoe we voorstellen hoe fondsen zouden moeten worden besteed enz. Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor verdere informatie.

Bij wijze van ons onderwijsinitiatief willen we enkele studentenvideo's uitlichten. Zie hier en de video hieronder

Klik op de groene pijl om de volgende pagina te zien: